Metsästysseuralla on metsästysmaata noin 4.200 hehtaaria. Seuran alueella suoritetaan metsästysaikoina sekä hirven että pienriistan metsästystä ja pienpetojen pyyntiä.

 

Metsällelähtijä katso ennen metsälle lähtöä Kenneltoiminta- ja metsästystoimintasivut, huomioidaksesi mahdolliset koemaastot ja -ajat.